တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
hantar/memberi (beri)
(1)ထုတ်တယ်/ပို့တယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Saya akan hantar surat kepada Encik Tanaka.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
မစ္စတာ တာနာခါ ဆီကို စာ ပို့မယ်။
Cikgu memberi soalan.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဆရာကနေ မေးခွန်း မေးခဲ့တယ်။
Sila hantar kertas yang sudah ditulis dengan jawapan.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အဖြေ ရေးပြီးတဲ့ စာရွက်ကို တင်(/ထပ်)လိုက်ပါ။