တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
minit
(1)~မိနစ်

<သာဓကဝါကျများ>
Sila tunggu dua minit.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
နှစ်မိနစ် စောင့်ပါ။
Lagi sepuluh minit sebelum pukul lima.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
နောက် ဆယ်မိနစ်ဆို ငါးနာရီထိုးပြီ။