တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
sekolah
(1)ကျောင်း

<သာဓကဝါကျများ>
Saya tidak pergi ke sekolah. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ကျောင်း မသွားဘူး။
Saya pergi ke sekolah setiap hari. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
နေ့တိုင်း ကျောင်းသွားတယ်။