တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
semuanya
(1)စုစုပေါင်း/အားလုံးပေါင်း/အားလုံး

<သာဓကဝါကျများ>
Kerja rumah semuanya sudah siap dibuat. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အိမ်စာတွေ အားလုံး ပြီးပြီ။
Semuanya berjumlah seribu enam ratus yen. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
စုစုပေါင်း(/အားလုံးပေါင်း) ထောင့်ခြောက်ရာ ပါ။