တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
cukup
(1)တော်ပါပြီ/ရပါပြီ

<သာဓကဝါကျများ>
Terima kasih. Ini sudah cukup. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီ(/ဒီလောက်ဆိုရပါပြီ)။