တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
menyémak (sémak)
(1)စစ်တယ်/အတည်ပြုတယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Saya menyemak jawapan ujian.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
စာမေးပွဲ အဖြေကို ပြန်စစ်တယ်။
Saya menyemak bagasi sebelum keluar rumah.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အိမ်က မထွက်ခင် အထုပ်ကို စစ်တယ်။