တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
membubuh (bubuh)
(1)ဆမ်းတယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Masakan ini kita makan tanpa membubuh apa-apa.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဒီဟင်းက ဘာမှ မဆမ်းဘဲ စားရတယ်။