တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
berlatih
(1)လေ့ကျင့်တယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Kalau banyak berlatih, awak akan pandai bahasa Jepun.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
များများ လေ့ကျင့်ရင် ဂျပန်စကား ကျွမ်းလာမယ်။