တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
makan tengah hari
(1)နေ့လယ်စာ

<သာဓကဝါကျများ>
Saya selalu makan tengah hari di sini.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အမြဲတမ်း ဒီမှာ နေ့လယ်စာ စားတယ်။
Oleh sebab saya sibuk saya tidak dapat makan tengah hari.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အလုပ်များလို့ နေ့လယ်စာ မစားလိုက်ရဘူး။