တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
nipis
(1)ပါးတယ်/ပါးပါး

<သာဓကဝါကျများ>
Oleh sebab dinding bilik ini nipis, kita bercakap dengan suara yang perlahan.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဒီ အခန်းရဲ့ နံရံက ပါးလို့ အသံတိုးတိုးနဲ့ စကားပြောတယ်။
Saya beli sebuah kamus yang nipis.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အဘိဓာန် ပါးပါးတစ်အုပ် ဝယ်လိုက်တယ်။