တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
baik
(1)ထူးချွန်တယ်/ခမ်းနားတယ်/ထည်ဝါတယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Saya ingin menjadi orang dewasa yang baik.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ထူးချွန်တဲ့ လူ ဖြစ်ချင်တယ်။
Guru itu adalah orang yang sangat baik.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အဲဒီ ဆရာက အလွန် ထူးချွန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ပါ။