တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
setengah
(1)ခွဲ/(တစ်)ဝက်

<သာဓကဝါကျများ>
Encik Hayashi pernah bekerja selama satu tahun setengah di luar negara.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
မစ္စတာ ဟယရှိ နိုင်ငံခြားမှာ တစ်နှစ်ခွဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Saya mesti keluar dari rumah kerana sudah pukul tujuh setengah.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ခုနစ်နာရီတောင်ခွဲပြီ၊ အိမ်က မထွက်လို့ မဖြစ်တော့ဘူး။