တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
kalau begitu/baiklah
(1)ဒါဖြင့်

<သာဓကဝါကျများ>
Baiklah, kita akan mulakan kelas. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဒါဖြင့်၊ အတန်း စမယ်။
Kalau begitu, saya minta tolong awak.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဒါဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ။