တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
méter
(1)~မီတာ/မီတာ~

<သာဓကဝါကျများ>
Encik Yamada boleh berenang sepanjang seratus meter.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
မစ္စတာ ရာမဒ က မီတာတစ်ရာ ရေကူးနိုင်တယ်။
Rak buku ini lebarnya 1 meter dan panjangnya 1.5 meter. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဒီ စာအုပ်စင်က အနံ တစ်မီတာ အလျား တစ်မီတာခွဲ ရှိတယ်။