TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
ujian
(1)test

<Example sentences>
Ada ujian kanji setiap hari di sekolah.Listen to example sentenceListen to example sentence
There is a kanji test at school every day.
Ujian semalam sangat susah.Listen to example sentenceListen to example sentence
Yesterday's test was very hard.