TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
berjumpa
(1)meet
<Example sentences>
Saya akan berjumpa dengan Cik Kimura di stesen malam ini.
I will meet Ms. Kimura at the station this evening.
Esok saya akan berjumpa dengan Encik Lee dan memberinya cenderamata.
I will meet Mr. Lee tomorrow, and I will give him a souvenir.