TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
boléh
(1)work
<Example sentences>
Walaupun saya mesti belajar hari ini, tetapi saya boleh esok.
I have to study today, but tomorrow will work
Saya memberitahu hari yang saya boleh kepada Encik Lee kerana saya akan keluar bersama beliau pada bulan depan.
I will tell Mr. Lee the days that work for me because we will be going out next month.