TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
keluar
(1)go out
<Example sentences>
Semalam saya tidak keluar ke mana-mana.
I could not go anywhere yesterday.
Esok malam saya akan keluar kerana ingin berjumpa dengan kawan.
I will go out with my friend tomorrow night.